مي روم… به کجا…؟ نمیدانم… حس بدی ست… بی مقصدی…! کاش نه باران بند مي آمد… نه خیابان به انتها مي رسید
1400/01/14 - 14:00
پیوست عکس:
-هوای-بارانی-7-e1571002388113.jpg
-هوای-بارانی-7-e1571002388113.jpg · 450x421px, 42KB


بارون گروپ -باران چت-چت روم-چت · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی