کاش باران بودم و غم پنجره را میشستم و به هر کس که پس پنجره غمگین مانده از سر عشق ندا میدادم پاک کن پنجره از دلتنگی که هوا دلخواه هست گوش کن باران را که پیامی دارد دست از غم بردار زندگی کوتاه هست باز کن پنجره را روز نو در راه هست
1400/01/14 - 13:54
پیوست عکس:
341_1602970529.jpg
341_1602970529.jpg · 550x541px, 29KB


بارون گروپ -باران چت-چت روم-چت · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی