باران که میبارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افـتم بدون ِ چتر ؛ من بـغض میکنم ؛ آسمان گـریـه . . .
1400/01/14 - 14:02
پیوست عکس:
-هوای-بارانی-9-e1571002417415.jpg
-هوای-بارانی-9-e1571002417415.jpg · 493x302px, 46KB


بارون گروپ -باران چت-چت روم-چت · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی